Eğitim kurumlarının yetersizliği MEB’in raporuna da yansıdı: Kırsalda araç gereç eksik!

admin

Söz konusu çözümleme kapsamında konulara ilişkin riskler de belirtildi. Buna göre öğrencilerin sayısal verilerinin işlenmesinde olası riskler rapora girdi. Riskler şöyle kaydedildi: “Öğrencilerin sayısal verilerinin kapsamlı ve kesintisiz bir şekilde işlenmesi ve çözümlemesi; veri gizliliği, kişisel verilerin korunması ve etik ilkelerin ihlali risklerini artırması.”

Raporda okulların eğitimde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için yeterli altyapıya sahip olmadığı belirtilirken kırsal bölgelerde görev alan öğretmenlerin gerekli olan eğitimlere, projelere ve araç gereç desteğine ulaşımında eksiklik yaşandığı belirtildi. Bu durumun risk oluşturduğu vurgulandı. Bunun yanı sıra sürdürülebilir kalkınmada iş birlikteliği noktasında ülke geneline eşitliğin sağlanamadığı da belirtildi.

Öte yandan okulların da gerekli altyapıya sahip olmadığı; eğitim gereçleri, laboratuvar olanakları ve öğrencilere pratik deneyimler sunacak yeterli olanakların sağlanamadığı da kaydedildi. Ailelerin sosyo ekonomik düzeyde eşit olmaması da ayrı bir risk olarak değerlendirildi.

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri