‘Ankara’nın Köklü Eğitim Kurumları’ kitabı tanıtılacak

admin

Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı; cumhuriyetin eğitim politikasını daha iyi anlamak, cumhuriye okullarının Ankara’nın eğitim ve kültür tarihindeki yerini saptamak amacıyla 2017-2019 arasında Ankara’nın Köklü Eğitim Kurumları başlıklı söyleşi dizisi düzenledi. Vakıf; okulların mezunlarının ya da o okullarda eğiticilik yapanların anlatımıyla 15 söyleşiden oluşan çalışmayı, cumhuriyet’in 100. yılına armağan bir kitap olarak hazırladı. Ankara’nın önemli üniversite, lise ve enstitülerinin yer aldığı okullar kitaptaki sırasıyla şöyle: Taş Mektep (Ankara Atatürk Lisesi), Ankara (Kız) Lisesi, Ankara Devlet Konservatuvarı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gazi Eğitim Enstitüsü, Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji, İsmet Paşa Kız Enstitüsü, Ankara Gazi Lisesi, Yüksek Ziraat Enstitüsü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Hasanoğlan Köy Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Körler Okulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Fen Lisesi. Kitabın sonunda “Ankara’nın Köklü Eğitim Kurumlarına Mimarca Bir Bakış” başlığıyla okul binalarının yorumlandığı bir bölüm de yer alıyor. Ankara’nın Köklü Eğitim Kurumları kitabı; kültür sanattan, teknoloji ve tarıma kadar geniş bir alanda cumhuriyetin erken dönemindeki planlı eğitim politikasını anlatıyor. Kitap böylesine kapsamlı yönüyle Cumhuriyet ve eğitim tarihimizi anlamak açısından ayrı bir özgünlük ve değer taşıyor. Söz konusu kitabın tanıtım toplantısı 18 Ocak saat 17.00’de TED Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacak.

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri